Välkommen till HTL-Service

HTL-service levererar skräddarsydda textiltjänster för olika institutioner såsom hotell, restauranger, spa-anläggningar, sjukhus och vårdhem.

Vi har en lång erfarenhet inom branschen och besitter den kompetens som krävs för att möta era höga kvalitetskrav. Våra rötter sträcker sig över generationer inom textilbranschen, och vi bär med stolthet på den tradition som vår familj har förmedlat.

Vårt främsta fokus är att skapa nöjda kunder genom att vara lyhörda, kommunicera effektivt, erbjuda god service och ta ansvar både före, under och efter inköpsprocessen. Kundens upplevelse är av stor vikt för oss, och därför engagerar vi oss genom hela processen – från urvalet av textilier till leverans och därefter. Vi agerar som en viktig länk i kedjan, från råvara till färdig produkt.

Sedan vår start 2007 har vi fått förtroendet från företag över hela Norden och Baltikum. Med stolthet kan vi konstatera att ledande aktörer på marknaden väljer att använda våra tjänster och produkter.